<div align="center"> <h1>Per-Jodyk. Pismo kumulacyjne</h1> <h3>Wirtualna reprezentacja wydawanego od 1997 roku pisma o profilu artystyczno- literackim, którego zadaniem jest jak najwłaściwsze i całościowe ujęcie wielonurtowej rzeczywistości ponowoczesnej w składny potok słów, które mogą przyjąć rozmaite formy przedst</h3> <p>Per-Jodyk, kumulacja, poezja, proza, literatura, terror, liryka, techno, Badula, Szewczyk, postmodernizm, ponowoczesność, dekadentyzm, konkurs poetycki,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.fabrica.civ.pl/perjodyk" rel="nofollow">http://www.fabrica.civ.pl/perjodyk</a></p> </div>